ban lanh dao - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-07-2020

Đồng chí: Hồ La Thành

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

Email: thanh.hola@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0918391404

Đồng chí: Lê Thanh Tiền

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

Email: tien.lethanh@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0918595636

Đồng chí: Nguyễn Văn Nhiệm

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

Email: nhiem.nguyenvan@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0946142456

Đồng chí: Lê Thị Bích Phượng

Trưởng phòng Kế toán – Thanh Toán

Email: phuong.lebich@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0909204505

Đồng chí: Phạm Huy Phong

Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng

Email: phong.phamhuy@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0976063535

Đồng chí: Phạm Minh Trí

Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

Email: tri.phamminh@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0907389849

Đồng chí: Ngô Trần Thanh Liêm

Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính

Email: liem.ngothanh@sbv.gov.vn

Điện thoại: 0976433026

Đang online: 1
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 120938
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.