danh ba lien he - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Danh bạ liên hệ Ngân hàng nhà nước tỉnh Hậu Giang

Ngày 16-07-2020

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

Trụ sở: Số 75, Đường Võ Văn Kiệt, Phường 5 ,Tp.Vị Thanh, T.Hậu Giang

Mã vùng: 0293

Tổng đài IP: 

Trực trong giờ: 

Trực ngoài giờ: 870398

Email: haugiang@sbv.gov.vn

Fax: 870112

 

BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

IP Phone

Hồ la Thành

Giám đốc

582418

 

0918391404

 

Lê Thanh Tiền

Phó giám đốc

878636

 

0918595636

 

Nguyễn Văn Nhiệm

Phó giám đốc

561456

 

0946142456

 

 

CÁC PHÒNG BAN

Tên phòng

Điện thoại

Fax

IP Phone

Phòng Kế toán – Thanh toán

870343

 

 

Thanh tra Giám sát Ngân hàng

870397

 

 

Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính

870399

 

 

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát  nội bộ

580007

 

 

Bộ phận Văn thư

583878

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 118491
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.