he thong cac to chuc tin dung - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI/FAX

A.NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

I

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNN

(01 chi nhánh cấp I, 08 chi nhánh loại II, 03 PGD)

01/3/2004

Số 22, đường Võ Nguyên Giáp, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07113.870.055

        07113.876.517

Fax: 07113.870.579

Chi nhánh loại II

1

Chi nhánh thị xã Ngã Bảy

01/3/2004

Số 70, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh HG

ĐT: 07113.866.699

        07113.866.893

Fax: 07113.866.456

2

Chi nhánh huyện Long Mỹ

01/3/2004

Số 31, đường 3/2, phường Thuận An thị Long Mỹ, tỉnh HG

ĐT: 07113.871.322

        07113.871.430

Fax: 07113.871.127

3

Chi nhánh huyện Vị Thủy

01/3/2004

Số 308, đường Ngô Quốc Trị, ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh HG

ĐT: 07113.571.270

        07113.572.614

Fax: 07113.571.626

4

Chi nhánh huyện Châu Thành

01/3/2004

Đường số 9, số G6-G7, khu thương mại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh HG

ĐT: 07113.948.637

        07113.948.647

Fax: 07113.948.638

5

Chi nhánh huyện Châu Thành A

01/3/2004

Số 10, 11 khu dân cư thương mại thị trấn Một Ngàn, ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07113.946.636

        07113.946.617

Fax: 07113.946.618

6

Chi nhánh huyện Phụng Hiệp

07/12/2005

Số 588, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng hiệp, tỉnh HG

ĐT: 07113.996.155

        07113.944.939

Fax: 07113.994.329

7

Chi nhánh thành phố Vị Thanh

01/3/2004

Số 55, đường 30/4, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07113.879.122

 Fax: 07113.561.027

8

Chi nhánh Cái Tắc

01/3/2004

Số 51, quốc lộ 61, ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07113.848.163

        07113.847.957

Fax: 07113.951.728

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Vĩnh Viễn – CN huyện Long Mỹ

01/10/2003

(KT05/3/2018)

Số 30, ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh HG

ĐT: 07113.872.088

Fax: 07113.872.088

2

Phòng giao dịch Thạnh Hòa - CN Châu Thành A

01/3/2004

Số 66B- ấp Thị Tứ, TT Rạch Gòi, CTA, tỉnh HG

ĐT: 07113.849.138

Fax: 07113.849.138

3

Phòng giao dịch Hòa An - CN Phụng Hiệp

04/01/2005

Số 130, quốc lộ 61, ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tinh HG

ĐT: 07113.982.248

Fax: 07113.982.248

II

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN (01 chi nhánh, 04 PGD)

23/12/2003

(Thay đổi địa chỉ 01/5/2014)

Số 16, đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07113.878.576

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Ngã Bảy

07/10/2013

Số 1047 đường Hùng Vương, p Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh HG

ĐT: 07113.614.319

2

Phòng giao dịch Châu Thành A

12/01/2015

Số 45, quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành  A, tỉnh HG

ĐT: 07113.953.079

3

Phòng giao dịch Ngã Sáu

9/12/2016

Số 45, đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh HG

ĐT: 07113.529.629

 

4

Phòng giao dịch Long Mỹ

01/9/2016

Số 78, đường 30/4, khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.875.588

III

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(01 chi nhánh, 07 PGD)

17/3/2004

Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 5, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh  HG

ĐT: 07113.870.582

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch huyện Châu Thành 

24/3/2004

Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh HG

ĐT: 07113.948.071

2

Phòng giao dịch huyện Châu Thành A

24/3/2004

Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07113.946.713

3

Phòng giao dịch huyện Vị Thủy

24/3/2004

Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị thủy, tỉnh HG

ĐT: 07113.571.871

4

Phòng giao dịch huyện Long Mỹ

24/3/2006

Ấp 02, thị trấn Long Mỹ, tỉnh HG

ĐT: 07113.872.424

5

Phòng giao dịch huyện Phụng Hiệp

11/9/2006

Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh HG

ĐT: 07113.961.190

6

Phòng giao dịch thị xã Ngã Bảy

11/9/2006

Đường Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh HG

ĐT: 07113.961.190

7

Phòng giao dịch thị xã Long Mỹ

11/12/2015

Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.511.862

IV

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG

(01 chi nhánh, 03 PGD)

01/3/2010

Số 61-63-65, đường Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07113.876.579

 Fax: 07113.951.878

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Cái Tắc

9/8/2010

Số 48, quốc lộ 61, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07113.848.144

Fax: 07113.952832

2

Phòng giao dịch Long Mỹ

12/12/2013

Số 1A1-2A1, đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh HG

ĐT: 07113.511.820

        07113.511.821

3

Phòng giao dịch Ngã Bảy

9/9/2014

Số 2039, đường Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh HG

ĐT: 07113.963.500

V

NGÂN HÀNG XÂY DỰNG

(01 chi nhánh)

28/7/2010

Số 36, đường 30/4, khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh  HG

ĐT: 07113.876.902

        07113.876.903

B. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

I

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (01 chi nhánh, 04 PGD)

17/01/2006

Số 31, đường 3/2, khu vực 3, phường  5, thành phố Vị Thanh, tỉnh  HG

ĐT: 07113.876.902

        07113.876.903

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Châu Thành A

16/10/2006

Số 9A, quốc lộ 61, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07113.952.774

       07113.952.775

Fax: 07113.952.773

2

Phòng giao dịch Ngã Bảy

11/01/2007

Số 1041, đường Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh HG

ĐT: 07113.962.825

        07113.962.826

3

Phòng giao dịch Long Mỹ

31/3/2008

Số 85-87, đường 30/4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh HG

ĐT: 07113.511.617

        07113.511.618

4

Phòng giao dịch Châu Thành

1/12/2011

Số B25-B26, tỉnh lộ 925, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh HG

ĐT: 07113.956.764

II

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (01 chi nhánh, 03 PGD)

28/3/2008

Số 32, đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07116.270.668

Fax: 07113.581.737

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Tân Phú Thạnh

8/4/2009

Số 418A, quốc lộ 1, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07116.268.022

Fax: 07116.268.025

2

Phòng giao dịch Vị Thanh

3/12/2009

Số 1107, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07116.261.007

3

Phòng giao dịch Long Mỹ

31/5/2010

Số 16-18, đường 30/4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh HG

ĐT: 07116.264.264

III

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

(01 chi nhánh)

22/10/2013

Số 33, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07113.869.108

        07113.982.895

IV

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

(01 chi nhánh, 03 PGD)

9/6/2008

Số 44, đường 1/5, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh HG

ĐT: 07113.582.277

Fax: 07113.582.278

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Long Mỹ

12/11/2009

Khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.511.868

2

Phòng giao dịch Phụng Hiệp

9/8/2010

Số 639, quốc lộ 1A, xã Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh HG

ĐT: 07113.936.678

Fax: 07113.936.777

3

Phòng giao dịch Ngã Bảy

21/7/2016

Số 29, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.963.678

V

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP

(01 chi nhánh)

28/7/2010

Số 130-132 Hùng Vương, ấp Mỹ Quới, TT Cây Dương, Phụng Hiệp, tỉnh  HG

ĐT: 07113.878.318

        07113.878.319

Fax: 07113.876.087

VI

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

(01 chi nhánh, 01 PGD)

9/12/2011

Số 37-39-41, đường 1/5, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.876.599

Fax: 07113.877.599

Phòng giao dịch

1

Phòng giao dịch Châu Thành A

02/02/2016

633A, Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.953.999

  Fax: 07113.953.789

VII

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

(01 chi nhánh)

11/11/2013

Số 975A, đường Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.962.902 

        07113.962.903        

VIII

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

(01 chi nhánh)

18/02/2008

Thành lập chi nhánh

20/10/2016

Số 1099, đường Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.962.963

Fax: 07113.962.969

IX

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI 

(01 chi nhánh)

Khai trương 28/9/2018

Số 71, Đường 30/4, KV1, P1, TP.Vị Thanh, Hậu Giang

ĐT: 0293 730 6688

C. QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

I

Quỹ Tín dụng Nhân dân tỉnh Hậu Giang

31/8/2007

Số 15B, đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố, Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 07113.581.472

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 138720
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.