xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Agribank Hậu Giang tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020

Ngày 17-07-2020

Ngày 11/7/2020, Agribank Hậu Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020, công bố quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2019, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh đến cuối năm 2020. Tham gia Hội nghị có Ông Lê Viết Quyền - Giám đốc Agribank tỉnh Hậu Giang - đại diện cho Người sử dụng lạo động; Ông Huỳnh Văn Thuận - Giám đốc Agribank Chi nhánh TP Vị Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank Hậu Giang - đại diện cho Người lao động; Ông Lê Hoàng Minh - Phó Giám đốc Agribank Hậu Giang; Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Agribank Hậu Giang; cùng với 231 CBVC tham dự.