xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

CẤP PHÉP THÀNH LẬP & HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Ngày 10-04-2020

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

STT

MÃ THỦ TỤC

TÊN THỦ TỤC

 

 

CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN  HÀNG

 

                        

Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

1

B-NHA-246032-TT

Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại

2

B-NHA-246035-TT

Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại

3

B-NHA-246037-TT

Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại

4

B-NHA-246039-TT

Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

5

B-NHA-246042-TT

Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

6

B-NHA-246043-TT

Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch

 

 

Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

7

003825

Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 

 

Thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng

8

107533

Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần

9

107987

Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần

10

108004

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần

11

108208

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần

12

108234

Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần

13

108302

Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

14

108351

Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

15

108447

Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

16

108512

Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần

17

003615

Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần

 

 

Cấp phép các hoạt động khác của tổ chức tín dụng

18

B-NHA-163456-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng

 

 

Hoạt động kiểm toán của tổ chức tín dụng

19

B-NHA-187949-TT

Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

20

B-NHA-187961-TT

Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước.

21

B-NHA-187958-TT

Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán cho Ngân hàng Nhà nước


Đang online: 1
Hôm nay: 115
Đã truy cập: 118448
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.