xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG TRONG TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN

Ngày 15-09-2020

Thực hiện Nghị quyết số 1606/NQ-BĐD.HĐQT ngày 29/7/2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phiên họp quý II năm 2020 về việc NHCSXH phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện thí điểm việc thành lập Tổ hợp tác sản xuất (HTSX) hoạt động trong Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) để cùng thực hiện mô hình làm ăn có hiệu quả, nhằm mục tiêu nhân rộng mô hình, góp phần cho hộ gia đình từng bước thoát nghèo, vượt khó và tiến đến làm giàu bền vững. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thí điểm thành lập mô hình Tổ hợp tác sản xuất hoạt trong Tổ TK&VV. Từ nay đến cuối năm 2020, mỗi huyện sẽ chọn một Tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý để thành lập Tổ HTSX, cùng triển khai thực hiện một mô hình sản xuất kinh doanh.

Theo đó, ngày 09/9/2020, đại diện Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đến tham dự buổi Lễ ra mắt Tổ hợp tác sản xuất nuôi lươn tại xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Hoạt động của Tổ hợp tác với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ thành viên trong tổ áp dụng và cải thiện mô hình nuôi lươn tại địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp các hộ dân trong tổ nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.  

Tổ hợp tác sản xuất nuôi lươn tại xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương, Ban quản lý Tổ TK&VV để nắm bắt số lượng thành viên, thông tin từng thành viên trong tổ, mô hình hoạt động… để có đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong Tổ hợp tác tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH. Theo quy định, mỗi tổ không quá 10 thành viên (hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mô hình làm ăn hiệu quả) cần mở rộng quy mô và nhân rộng mô hình sản xuất. Các thành viên trong tổ hợp tác phải cùng thực hiện một mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Quán triệt chỉ đạo của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn duy trì, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động… Đặc biệt là hỗ trợ các thành viên trong Tổ hợp tác sản xuất tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững./.

Thúy An – NH CSXH tỉnh Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 27
Đã truy cập: 43555
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.