xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 01-12-2021

Ngày 26/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, khách hàng được giảm 10% lãi suất so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Song song đó, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất trong phạm vi vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý năm 2021.

Hoạt động tín dụng tại NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách nêu trên áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1990/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy, trong 3 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến này 31/12/2021, khách hàng vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội được giảm 10% lãi suất so với lãi suất cho vay hiện hành. Mặc dù quyết định ban hành từ ngày 26/11/2021 nhưng những khoản vay từ ngày 01/10/2021 trở đi đều được xem xét giảm lãi suất.

Thúy An –  Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 118321
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.