xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Góp ý Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 05-08-2020

* Nơi nhận ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên và nhân dân

- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh.

- Các địa phương, đơn vị tổng hợp (hoặc các cá nhân) gửi trực tiếp ý kiến về Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực BCĐ 2395), địa chỉ: khu hành chính Tỉnh ủy, đường Nguyễn An Ninh, khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mail: bandanvanhg@gmail.com.

- Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh làm đầu mối tổng hợp ý kiến từ hệ thống của mình theo hướng dẫn số 87-HD/BTG ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gửi về Ban Chỉ đạo 2395 (cơ quan thường trực là Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Tài liệu lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên và nhân dân


Đang online: 1
Hôm nay: 950
Đã truy cập: 220646
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.