xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

Ngày 10-04-2020

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI, VÀNG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

STT

Mã thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Hướng dẫn nộp hồ sơ

 

 

Hoạt động ngoại hối

 

1

B-NHA-258177-TT

Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài

Trình tự thực hiện

2

B-NHA-183638-TT

Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép

Trình tự thực hiện

3

B-NHA-183743-TT

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Trình tự thực hiện

 

 

Hoạt động kinh doanh vàng

 

4

B-NHA-205496-TT

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Trình tự thực hiện

5

B-NHA-205493-TT

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

Trình tự thực hiện

6

B-NHA-205490-TT

Thủ tục đề nghị cấp/điều chỉnh/thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Trình tự thực hiện

 

 

Vay, trả nợ nước ngoài

 

7

B-NHA-266027-TT

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, trừ khoản vay phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Trình tự thực hiện

8

B-NHA-266031-TT

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh đối với khoản vay phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Trình tự thực hiện

9

B-NHA-266035-TT

Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Trình tự thực hiện


Đang online: 1
Hôm nay: 109
Đã truy cập: 118442
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.