xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

Ngày 09-07-2020

Ngày 25/6/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của Chi nhánh từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII (năm 2015) đến nay; đồng thời tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đơn vị. Nhìn lại chặng đường 05 năm phấn đấu và phát triển, NHNN Chi nhánh có nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua ngành, Bằng khen của thống đốc NHNN, Cờ thi đua của NHNN Việt nam, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc…