xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng tỉnh Hậu Giang 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 24-07-2020

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2020

Ngày 23/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng tỉnh Hậu Giang 6 tháng cuối năm và ký giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo, Trưởng các phòng chuyên môn NHNN Chi nhánh; Giám đốc và cán bộ phụ trách công tác thi đua tại các TCTD trên địa bàn.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của ngành 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể: Đến ngày 30/6/2020, nguồn vốn huy động đạt 15.043 tỷ đồng, tăng trưởng 4,57% so với cuối năm 2019; dư nợ cho vay đạt 23.838 tỷ đồng, tăng trưởng 1,91% so với cuối năm 2019; tỷ lệ nợ xấu 1,77%; thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng dị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, ông Hồ La Thành - Giám đốc NHNN Chi nhánh chỉ đạo toàn ngành trên địa bàn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tiếp tục tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các Chương trình MTQG của Chính phủ, các Đề án trọng tâm của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các TCTD, xử lý nợ xấu; thực hiện tốt hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thông tin, truyền thông; công tác an sinh xã hội trên địa bàn...


Đang online: 1
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 48525
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.