xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Ngày 10-09-2021

1. Chính sách lãi suất

            - Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có 03 lần giảm đồng bộ các mức lãi suất điều hành với quy mô lớn 1,5 – 2,0%/năm. Những tháng đầu năm 2021, NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với cán cân vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

            - Hưởng ứng lời kêu gọi từ NHNN, Hiệp hội ngân hàng, các Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp (năm 2020 và những tháng đầu năm 2021).

            Kết quả triển khai:

- Mặt bằng lãi suất cho vay giảm 1%/năm trong năm 2020 và tiếp tục giảm thêm 0,4%/năm trong 06 tháng đầu năm 2021. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm.

            - 16 NHTM (Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, MB, Bưu điện Liên Việt, TPBank, VIB, ACB, Seabank, SHB, HDbank, MSB, VPBank, Techcombank, Sacombank) có kế hoạch điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và lãi suất cho vay đối với một số khoản vay mới chuẩn bị giải ngân, ước tính giảm lãi suất cho vay từ 15/7 đến cuối năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng là 20.372 tỷ đồng.

            Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, mặt bằng lãi suất cho vay từ năm 2019 đến nay luôn giữ ở mức ổn định và theo xu hướng giảm. Hiện nay, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên bằng đồng Việt Nam còn ở mức 4,5%/năm; cho vay trung, dài hạn phổ biến ở mức 10 -11%/năm; các lĩnh vực khác lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến từ 9,0 - 9,5%/năm; trung, dài hạn từ 10,5 - 13%/năm.

2. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn , giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN

            Thông tư 01 là cơ sở pháp lý giúp các TCTD triển khai giải pháp hỗ trợ kịp thời khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tiếp đến Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/5/2021. Đối với doanh nghiệp, việc bổ sung thêm các điều kiện để cho phép tái cơ cấu các khoản nợ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất, khi các khoản vay được xếp vào diện được cơ cấu sẽ được gia hạn về thời gian trả nợ, làm giảm áp lực chi phí tài chính lên doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau dịch bệnh Covid-19. Đối với các NHTM, việc sửa đổi Thông tư 03 có nhiều tác động tích cực trong ngắn hạn và dài hạn. Giảm bớt lộ trình trích lập dự phòng, kỳ vọng chi phí dự phòng của các ngân hàng sẽ không tăng quá nhanh trong năm 2021, từ đó giúp NHTM tăng cường an toàn vốn và thúc đẩy cho vay phục vụ sản xuất  kinh doanh.

            Mặc dù các giải pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả nhưng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro phát sinh từ dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thời gian tới, NHNN sẽ điều chỉnh Thông tư 03 theo hướng rõ ràng hơn về thời điểm được cơ cấu, cũng như kéo dài thời gian được phép cơ cấu các khoản nợ cho các doanh nghiệp. Chính sách mới phù hợp với thực trạng, từng đối tượng, loại hình, ngành nghề doanh nghiệp khác nhau để đưa ra mức độ cơ cấu phù hợp.

            Kết quả thực hiện:

Tính đến ngày 26/7/2021, các TCTD đã: (1) cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 198.638 khách hàng với dư nợ 309.147 tỷ đồng; (2) miễn, giảm, hạ lãi suất cho 787.479 khách hàng với dư nợ 1.395.135 tỷ đồng, lũy kế số tiền lãi đã miễn, giảm cho khách hàng từ đầu năm 2020 cho đến cuối tháng 07/2021 là 19.252 tỷ đồng (trong đó số tiền lãi đã miễn giảm thực tế là 14.555 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ miễn, giảm theo cam kết là 4.697 tỷ đồng); (3) cho vay mới với lãi suất thấp hơn trước dịch với doanh số lũy kế từ đầu năm đến nay là 4.042.012 tỷ đồng, tương ứng với 525.401 khách hàng. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến cuối tháng 07/2021, đã gia hạn nợ cho 191.235 khách hàng với dư nợ 4.723 tỷ đồng, cho vay mới đối với 3.192.080 khách hàng với số tiền 118.103 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 236 khách hàng, với dư nợ 1.324 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 79 khách hàng, với dư nợ khoảng 142 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 633 triệu đồng; doanh số cho vay mới đạt 2.375 tỷ đồng.

3. Chính sách về cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc đối với người lao động:

            Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, NHNN đã tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để ngân hàng cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc đối với người lao động. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, NHNN đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với NHCSXH. Trên cơ sở giấy đề nghị vay tái cấp vốn của NHCSXH, NHNN đã quyết định tái cấp vốn với số tiền tối đa 7.500 tỷ đồng (QĐ 1266/QĐ-NHNN).

            Kết quả thực hiện:

            - Cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Nghị quyết 154/NQ-CP: tính đến ngày 31/01/2021 (thời điểm dừng giải ngân theo quy định), NHNN đã giải ngân cho NH CSXH với số tiền 42,9 tỷ đồng và NH CSXH đã cho vay tại 56 tỉnh, thành phố với số tiền 41,82 tỷ đồng, tương ứng với 245 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động.

            - Cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP: Tính đến ngày 04/8/2021, NHNN đã giải ngân tái cấp vốn cho NH CSXH với số tiền 99,81 tỷ đồng và NH CSXH đã cho vay tại 24 tỉnh, thành phố với số tiền 99,78 tỷ đồng đối với 116 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho 28.115 lao động.

            Tại địa bàn Hậu Giang, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho vay trả lương ngừng việc theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP đối với 18 người sử dụng lao động hỗ trợ cho 267 người lao động, với số tiền 781 triệu đồng.

4. Tái cấp cho NHTM hỗ trợ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vượt qua khó khăn

            Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, NHNN đã ban hành Thông tư số 04/TT-NHNN ngày 05/4/2021 quy định về tái cấp vốn đối với TCTD sau khi TCTD cho VNA vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

            Kết quả thực hiện:

            - NHNN tái cấp vốn cho Seabank 2.000 tỷ đồng (QĐ 1261/QĐ-NHNN ngày 23/7/2021), 1.000 tỷ đồng cho MSB (QĐ 1273/QĐ-NHNN ngày 27/7/2021).

            - Ngày 07/7/2021, VNA ký hợp đồng tín dụng với Seabank, MSB, SHB với tổng số vốn là 4.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 05/8/2021, các TCTD đã giải ngân 1.470,44 tỷ đồng cho VNA (trong đó Seabank 611,89 tỷ; MSB 858,55 tỷ).

5. Miễn giảm phí dịch vụ thanh toán

            NHNN đã 3 lần thực hiện giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cho các TCTD. Từ đầu năm 2021 đến nay, NHNN cũng đã có 2 lần chỉ đạo các TCTD và Trung tâm thanh toán quốc gia (NAPAS) thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ thanh toán nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

            Kết quả thực hiện:

            Thực hiện chỉ đạo của NHNN, NAPAS và các TCTD đã 3 lần thực hiện giảm phí giao dịch thanh toán điện tử cho khách hàng (lần 1 giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ từ 500.000đ trở xuống; lần 2 áp dụng đối với các món thanh toán có giá trị từ 500.000đ - 2.000.000đ và giảm giá sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng với khách hàng; lần 3 thực hiện giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử theo Thông tư 19/2020/TT-NHNN). Ước tính tổng số phí mà các TCTD giảm cho khách hàng trong năm 2020 khoảng 1.004 tỷ đồng. Ngoài ra, theo chỉ đạo của NHNN, Napas và các TCTD còn thực hiện các chính sách miễn phí dịch vụ thanh toán như: (1) Miễn phí dịch vụ thanh toán với các giao dịch thanh toán trực tuyến (online), các dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia; (2) Miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng; (3) Miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15/220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

6. Công tác an sinh xã hội (ASXH)

            Với tinh thần tương thân tương ái, ngành Ngân hàng cũng luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

            Kết quả thực hiện:

07 tháng đầu năm 2021, tổng ASXH toàn ngành khoảng 2.385,9 tỷ đồng, trong đó ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 1.668,9 tỷ đồng, riêng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 774,9 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến nay, tổng ASXH toàn ngành khoảng 4.085,9 tỷ đồng, trong đó ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 là 1.968,9 tỷ đồng, riêng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 774,9 tỷ đồng.

Riêng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm 2021 đến nay, ngành trên địa bàn đã ủng hộ hơn 5,7 tỷ đồng cho công tác ASXH, trong đó ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 1,46 tỷ đồng. 

7. Tín dụng chính sách tại NHCSXH

            Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NH CSXH đạt 240.518 tỷ đồng, tăng 6,33% so với cuối năm 2020, với hơn 7,9 triệu khách hàng còn dư nợ. Dư nợ chủ yếu tập trung vào một số chương trình như: Cho vay hộ nghèo đạt 29.092 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 12,10% tổng dư nợ); cho vay hộ cận nghèo đạt 35.635 tỷ đồng (chiếm 14,28% tổng dư nợ); cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 41.822 tỷ đồng (chiếm 17,39% tổng dư nợ); cho vay học sinh, sinh viên đạt 10.117 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 4,21% tổng dư nợ); cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 28.834 tỷ đồng (chiếm 11,99% tổng dư nợ); cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 42.988 tỷ đồng (chiếm 17,87% tổng dư nợ).

            Tại địa bàn tỉnh Hậu Giang, tính đến cuối tháng 8/2021, các chương trình tín dụng chính sách dư nợ đạt 2.874 tỷ đồng, tương ứng với 125.461 món vay còn dư nợ. Dư nợ tập trung ở một số chương trình như: Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 632 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo đạt 221 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 958 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 157 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt 260 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 254 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt 133 tỷ đồng...

8. Chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu lúa gạo khu vực ĐBSCL

            Trước tình hình thực hiện giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và một số tỉnh phía nam khác khiến chuỗi sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu gạo bị đứt gãy. Doanh nghiệp, thương lái khó thu mua, vận chuyển lúa, gạo, vốn không được quay vòng dẫn đến tăng nhu cầu thu mua, tạm trữ lúa gạo. Ngày 10/8/2021, NHNN có văn bản số 5747/NHNN-TD yêu cầu các NHTM và Giám đốc NHNN chi nhánh tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL thực hiện ngay các biện pháp để góp phần hỗ trợ cho các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh lúa, gạo. Đồng thời, NHNN cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành lúa gạo khu vực ĐBSCL” ngày 26/8/2021, nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành lúa gạo khu vực ĐBSCL.

            Kết quả thực hiện:

            Tính đến cuối tháng 07/2021, dư nợ ngành lúa gạo đạt 144.657 tỷ đồng, tăng 11,33% so với cuối năm 2020, Trong đó, dư nợ cho vay trồng, sản xuất lúa đạt 34.819 tỷ, chiếm 24,07%; dư nợ phục vụ thu mua, tiêu thụ lúa gạo đạt 97.402 tỷ đồng, chiếm 67,33%, tăng 15,77% so với năm 2020; dư nợ chế biến, bảo quản lúa gạo đạt 12.435 tỷ đồng, chiếm 8,6%. Kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng tương đối cao trong bối cảnh mà đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành kinh tế.

            Riêng tại ĐBSCL, tính đến cuối tháng 07/2021, dư nợ ngành lúa gạo đạt 74.139 tỷ đồng, tăng 15,45%, chiếm 51,25% dư nợ lúa gạo toàn quốc. Từ đầu năm 2021 đến nay, các TCTD đã cấp hạn mức tín dụng khoảng 56.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp, thương nhân thu mua, tạm trữ lúa gạo, đã giải ngân với tổng doanh số lũy kế 93.000 tỷ đồng để thu mua gần 7,3 triệu tấn gạo. Dư nợ thu mua, tiêu thụ đến cuối tháng 8/2021 ước đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2020, chiếm 92% hạn mức được cấp.

            Tại địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm 2021 đến nay, doanh số cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo đạt 2.924 tỷ đồng, dư nợ 2.118 tỷ đồng, với 14 doanh nghiệp và 1.223 khách hàng cá nhân còn dư nợ.

NHNN HAU GIANG


Đang online: 1
Hôm nay: 128
Đã truy cập: 118309
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.