xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Phối hợp thu, chuyển trả Kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Agribank trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 19-10-2020

Sáng ngày 16/10/2020,  Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang đã cùng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn hệ thống trên địa bàn về thu Kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Agribank.

Tham dự Hội nghị: Về phía LĐLĐ tỉnh Hậu Giang có Ông Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các chủ tịch LĐLĐ huyện/thị/thành phố trực thuộc và bộ phận kế toán LĐLĐ. Về phía Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang có Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Agribank tỉnh, Giám đốc/Phó Giám đốc Agribank huyện/thị/thành phố trực thuộc cùng bộ phận kế toán, bộ phận Công đoàn của đơn vị.