xem chi tiet tin tuc - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

 

Tài liệu Chương trình bồi dưỡng Sử dụng các phần mềm tin học Oracle BI trong tổng hợp, kiểm tra dữ liệu báo cáo

Ngày 09-07-2020

Danh sách tài liệu:

1. TT 20_Sua doi TT 35 ve PCRT

2. Tài liệu OBIEE_ Phần II__Pivot_Dashboard


Đang online: 1
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 118467
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.